تبلیغات
مجربات طب سنتی - زرآوند

آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

مجربات طب سنتی - زرآوند

مجرب ترین نسخه های طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،دانلود فیلم و صوت آموزش طب سنتی،اخبارومقالات

به کانال تلگرام مجربات طب سنتی با 110 هزار عضو بپیوندید
@Tebesonati391
صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نسخه ی موبایل
تبلیغات

تبلیغات

امکاناتمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

نویسندگان

آمار

کل مطالب ارسالی:
کل نویسندگان:
بازدید امروز:
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل:
بازدید کل :
آخرین بازید :
آخرین بروزرسانی:

خوش آمدید لطفا برای حمایت از وبلاگ روی بنرهای تبلیغاتی کلیک کنید با تشکر
آپلود عکس
موضوع: خواص گیاهان دارویی | نویسنده: seyed
زرآوند
در كتب طب سنتى با نامهاى«زرآوند»و«زریوند»آمده است.دو نوع معروف‌دارد یكى را«زرآوند گرد»و به اصفهانى«نخود الوندى»و نوع دوم را«زرآوند دراز»گویند.در برخى مدارك از جمله پارسا در فلور ایران«خربزه ابو جهل»نامبرده است.به‌فرانسوى‌ ehcolotsirA و به انگلیسى‌ trowhtriB و aihcolotsirA گفته مى‌شود.
گیاهى است از خانوادهء eaecaihcolotsirA. نام علمى دو گونهء دارویى آن كه در بازاردارویى هند و ایران به نام زرآوند عرضه مى‌شود یكى‌ .L agnol aihcolotsirA كه‌بومى جنوب اروپاست و در بازار دارویى هند«زرآوند طویل»نامیده مى‌شود ودیگرى‌ .L adnutor aihcolotsirA است كه در بازار دارویى هند نیز«زرآوند گرد»شناخته مى‌شود.در طب سنتى ایرانى به‌طور كلى نوع دراز آن معمولا مطرح است وگونه‌اى كه در هندوستان بیشتر مصرف مى‌شود گونه‌ .L acidni.A مى‌باشد.
گونه‌هایى از این گیاه كه در ایران مى‌رویند و خواص دارویى آنها باید مطالعه شودعبارت‌اند از:
 ١ . .lloC ireivilo.A ،در غرب ایران در قصر شیرین،كوه الوند همدان،بین‌اشتران‌كوه و كوه ساس،كوه چهار خاتون،كوه رازوند و عباس‌آباد همدان مى‌روید.
 ٢ . .L muroruam.A ،اطراف تهران،كرج،ونك،اوین،شمیرانات و درآذربایجان مى‌روید.
 ٣ . .hcsiF acirebi.A ،در مناطق شمال بین درختان زیتون رودبار مى‌روید.

در طب سنتى معمول است ساقهء زیرزمینى یا بیخ گیاه مصرف مى‌شود و ازهندوستان وارد شده و در بازار به نام زرآوند عرضه مى‌شود.

مشخصات

زرآوند گیاهى است علفى با ساقهء زیرزمینى چند ساله و پایا.ساقهء هوایى آن كوتاه‌به بلندى  ۴٠ - ٣٠  سانتى‌متر كه در محل اتصال برگها زاویه منفرجه‌اى دارد.برگهاى‌آن كامل،متناوب،قلبى شكل و نوك‌تیز است و در مورد زرآوند گرد بى‌دندانه و زبرو در مورد زرآوند دراز با دندانه و دمبرگ است.گلها كه از فاصلهء بین برگ و ساقه‌خارج مى‌شوند ارغوانى یا صورتى با بوى نامطبوع هستند.ساقهء زیرزمینى یا بیخ آن‌كلفت و به ضخامت حدود یك انگشت چاق،رنگ ظاهر آن تیره مایل به سرخى باطعمى كمى تلخ است.مرغوبترین آن بیخى است كه به رنگ زعفرانى و ضخیم باشد وكهنه‌تر از دو سال نباشد زیرا پس از آن قوت دارویى آن از دست مى‌رود.این گیاه دراروپا،آسیاى مركزى،هندوستان و مناطق مدیترانه‌اى و گونه‌هایى از آن در ایران‌مى‌روید.

تركیبات شیمیایى‌

از نظر تركیبات شیمیایى در نوع هندى آن‌ (acidni.A) كه مورد تجزیه و مطالعه‌قرار گرفته مواد زیر یافت مى‌شود:
ریشهء گیاه داراى یك مادهء متبلور احتمالا یك گلوكوزید و یك مادهء عامل تلخ باطبیعت گلوكوزیدى به نام ایزوآریستولوچیك اسید ١ و مادهء آلانتوان‌ ٢ و در حدود ٠ / ٠۵  درصد آلكالوئید آریستولوچین‌ ٣ و اسانس روغنى فرّار شامل تركیبات‌كاربونیل‌ ۴ و مقدار خیلى كمى روغنى با بوى ایزووانیلین‌ ۵ كه در حدود  ٠ / ۵٢  درصدریشه را تشكیل مى‌دهد،مى‌باشد [P.M.I.G]. 
آلكالوئید اریستولوچین در موش و قورباغه موجب ایجاد فلج قلبى و تنفسى و
در سگ ایجاد خونریزى و تحریك و آماس كلیه یا نفریتیس مى‌نماید.در گزارش‌دیگرى آمده است كه در اسانس ریشهء گیاه علاوه بر مواد فوق مقدار كمى كافور وتعدادى سسكى‌ترپن‌ ١ [كریشناسوامى-مانجونات روا].وجود دارد.
در نوع دراز آن‌ (agnol.A) در ریشهء گیاه آلكالوئید آریستولوچین یافت‌مى‌شود و در ریشه نوع گرد (aidnutor.A) نیز وجود آلكالوئید مزبور تأیید شده‌است.

خواص-كاربرد

زرآوند و ریشهء آن از نظر طبیعت طبق نظر حكماى طب سنتى گرم و خشك است‌و از نظر خواص معتقدند كه تریاق سموم نباتى و حیوانى است،از جمله براى سم‌مار كبرى تریاق مؤثرى است.باز كنندهء گرفتگى‌ها و انسداد مجارى عروق و مدّراست و قاعده‌آور.كرم معده و كرم كدو را مى‌كشد و براى پاك كردن رحم واخراج جنین بسیار مفید است.اگر با سكنجبین خورده شود براى طحال نافع است واگر  ۵  گرم آن با شراب عسلى خورده شود براى صرع و كزاز و ضعف احشا مفیداست و به عنوان مسهل بلغم مى‌باشد و با ایرسا و عسل براى پاك كردن زخمهاى‌عمیق و التیام آنها نافع است.ضماد آن براى محل گزیدگى عقرب و مار ورویانیدن گوشت در زخمهاى رحم و سایر زخمها مفید است.مالیدن آن به‌دندان و لثه براى پاك كردن رطوبتها و چرك لثه نافع است.شیاف آن در مهبل‌براى باز كردن عادت ماهیانه و رفع بند آمدن آن و براى اخراج جنین در مواردسختى زایمان مؤثر است.مقدار خوراك آن  ١٠ - ٨  گرم است.زرآوند براى كبدو طحال مضّر است از این نظر باید با عسل خورده شود.در هند ریشهء نوع‌زرآوند دراز را به عنوان تریاق در موارد گزش مار كبرى به كار مى‌برند.ریشه‌نوع‌ acidni.A به عنوان تونیك،محرّك،قاعده‌آور،قى‌آور و براى كاهش تب‌تجویز مى‌شود ضمنا از گرد آن مخلوط با عسل در مورد بیمارى لوكودرما كه‌نوعى لك و پیس با برص است،در مصرف داخلى تجویز مى‌شود.در برمه‌جوشاندهء برگ گیاه را در استعمال داخلى براى فروكش كردن تاول و جوش به‌كودكان مى‌دهند[گج‌].و در هندوچین و ویتنام این گیاه براى قطع تبهاى نوبه‌اى‌
و استسقا و بى‌اشتهایى تجویز مى‌شود[كروست و پتلو].

مصرف این دارو باید زیر نظر پزشك باشد.

منبع: معارف گیاهی4

برچسب ها: خواص زراوند ، سم ‌مار كبرى ، پاك كردن رحم ، صرع و كزاز و ضعف احشا ، سختى زایمان ، بیمارى لوكودرما ، لك و پیس یا برص ،
 
آپلود عکس


script language=