تبلیغات
مجربات طب سنتی - درخت كاج نوئل‌

آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

مجربات طب سنتی - درخت كاج نوئل‌

مجرب ترین نسخه های طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،دانلود فیلم و صوت آموزش طب سنتی،اخبارومقالات

به کانال تلگرام مجربات طب سنتی با 110 هزار عضو بپیوندید
@Tebesonati391
صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نسخه ی موبایل
تبلیغات

تبلیغات

امکاناتمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

نویسندگان

آمار

کل مطالب ارسالی:
کل نویسندگان:
بازدید امروز:
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل:
بازدید کل :
آخرین بازید :
آخرین بروزرسانی:

خوش آمدید لطفا برای حمایت از وبلاگ روی بنرهای تبلیغاتی کلیک کنید با تشکر
آپلود عکس
موضوع: خواص گیاهان دارویی | نویسنده: seyed
درخت كاج نوئل‌
در ایران با نامهاى«كاج نوئل»و«درخت نوئل»شناخته مى‌شود.در كتب طب‌سنتى با نام«صنوبر»،«تنوب»و«صنوبر صغیر»آمده است و دانهء آن را«حب الصنوبر»گویند.درخت نوئل به فرانسوى‌ aecipE و enitcep nipaS و به انگلیسى‌ ecurpS و ecurps yawroN گفته مى‌شود.

گیاهى است از خانوادهء eaecaniP قبیلهء eaniteibA ،نام علمى آن‌ (.L)seiba aeciP .tsraK و مترادفهاى آن‌ .L seiba suniP و (.CD non).biliG atanitcep seibA و .rioP aslecxe seibA و (.CD non)(.lliM)aecip seibA و .kniL aslecxe aeciP از طرف گیاه‌شناسان مختلف نامگذارى شده است.

مشخصات

كاج نوئل درختى است بسیار زیبا بلند مخروطى شكل،برگهاى آن سوزنى كوتاه‌كه در سطح زیرین برگ دو خط موازى سفید دیده مى‌شود.گلهاى آن یك پایه به‌صورت شاتونهاى نر و شاتونهاى ماده روى شاخه‌هاى یكساله ظاهر مى‌شود.میوهء آن‌به صورت مخروطهاى قائم كه نوك آن به طرف بالا و فلسهاى آن بتدریج كه میوه‌مى‌رسد به صورت منفصل و جدا از هم درمى‌آید و پس از رسیدن،دانهء آن مى‌افتد.
دانه بدون مغز،رزینى و صمغدار است.شاخه‌هاى درخت نوئل به‌طور روبه‌روى هم‌در اطراف تنهء اصلى واقع شده‌اند و جوانه‌ها و سرشاخه‌هاى جوان این درخت مورد

١ .شاتون نر  ٢ .شاتون ماده  ٣ .دانه  ۴ .جوانهء اولیه از دانه‌
استعمال طبى دارند.
این درخت بومى اروپاست و در جنگلهاى‌ segsoV فرانسه مخلوط با سایردرختان مى‌روید.داراى ارقام و واریته‌هایى است كه به نامهاى‌ nummoc nipaS (به‌طور كلى)و ارقام آن را ?etnegra nipaS و segsov sed nipaS مى‌نامند.درشرایط آب و هواى معتدل و سرد نیم‌كره شمالى در اغلب مناطق مى‌روید.در ایران به‌طور جنگلى وجود ندارد ولى به عنوان درخت زینتى در نقاط مختلف مى‌كارند و درسالهاى اخیر براى جنگل‌كارى در ارتفاعات البرز در جنگلهاى راش در نظر گرفته‌شده و رشد رضایت‌بخشى دارند.

تركیبات شیمیایى‌

از نظر تركیبات شیمیایى در شاخه‌ها و برگهاى سوزنى درخت نوئل در حدود ٠ / ۵۶  درصد اسانس روغنى فرّار وجود دارد و به علاوه یك مادهء تلخ وگلوكوزیدى به نام كونیفرین‌ ١ در آن یافت مى‌شود.رزین موجود در این درخت‌داراى آبیه‌تیك اسید ٢ است.آبیه‌تیك اسید یك اسید زرد متبلورى است به فرمول‌
خام‌ HOOC ٢٩ H ١٩ C كه در صابون‌سازى و ورنى‌سازى نیز مصرف دارد.

خواص-كاربرد

درخت نوئل یا صنوبر از نظر طبیعت طبق نظر حكماى طب سنتى خیلى گرم وخشك است و پوست آن گرمتر و خشكتر است.از نظر خواص،خوردن برگ وپوست درخت براى درد گلو و جراحت ریه و بند آوردن خون از بینى و قطع خون ازجراحتهاى تازه نافع است و خوردن  ۵  گرم از پوست درخت با آب عسل براى‌ناراحتى‌هاى كبد و ورم آن مفید است و خوردن خشك آن با آب سرد شكم را بندمى‌آورد.گرد پوست آن براى نقاط ضرب‌دیدهء بدن مفید است،خصوصا اگر گردپوست سوختهء آن مصرف شود و مالیدن مخلوط پوست و برگ آن با دود كندر براى‌التیام سوختگى آتش و اگر با موم و روغن مخلوط و مالیده شود،براى التیام زخمهاى‌نرم واقع در روى پوست و با زاج سرخ براى زخمهاى بد مفید است.شست‌وشو با آب‌پختهء برگ و پوست آن براى رفع كچلى و پاك كردن چرك بدن و رفع بوى بد عرق‌نافع است و نشستن در آب جوشاندهء آن براى بیمارى‌هاى رحم و مقعد و مضمضهءجوشاندهء آن مخلوط با سركه براى درد دندان نافع است.ضماد برگ تازهء كوبیدهء آن‌براى قطع خونریزى جراحتهاى تازه و چوب آن كه مانند چوب چینى و عشبه مصرف‌مى‌شود،جانشین چوب چینى از نظر خواص در مورد بیمارى سیفیلیس مى‌باشد.اگرخاك ارهء چوب آن را با سركه بجوشانند و مضمضه كنند درد دندان را تسكین مى‌دهدو پوست ریشهء آن قابض و خشك‌كننده است و خوردن  ١٠  گرم آن براى جلوگیرى ازاسهال و دل‌درد مفید است.گرد پوست ریشهء آن براى سوختگى آب جوش و آتش‌نافع مى‌باشد و درد ناشى از كوفتگى اعضا را تسكین مى‌دهد.رزین این درخت‌محرك و قرمزكنندهء پوست است.

حب الصنوبر یا تخم كاج نوئل گرم و تر است و قدرت دارویى آن فقط تا یكسال‌باقى مى‌ماند.از نظر خواص،نیروى جنسى را تقویت مى‌نماید و اشتهاآور است واعصاب را تقویت مى‌بخشد.انسداد مجارى را باز میكند و بادشكن است.اگر با تخم‌خیار خورده شود،براى ازدیاد ترشح ادرار و جلوگیرى از زخم كلیه و با عصارهء خرفه‌براى تسكین درد معده و تقویت بدنهاى ضعیف نافع است.خوردن آن به این‌ترتیب كه آن را كوبیده و در آب انگور بیندازند تا تخمیر شود مانع زكام و سرفه است‌و اسهال را بند مى‌آورد و استسقا را شفا مى‌بخشد.اگر ضماد آن با افسنطین بر معده‌گذارده شود براى رفع دل‌پیچه مفید است.مقدار خوراك از تخم آن تا  ٨  گرم و ازعصارهء آن  ١٢  گرم و از دم‌كردهء آن تا  ٣٠  گرم است.

تخم آن بطئى الهضم است و براى گرم‌مزاجان مضر مى‌باشد و سردرد ودل به هم خوردگى مى‌آورد از این نظر باید با سكنجبین و میوه‌هاى ترش خورده‌شود،مانند انار ترش و به ترش ولى براى سردمزاجان خوب است و احتیاج به اصلاح‌ندارد.براى تقویت نیروى جنسى بهتر است آن را با عسل و كنجد بخورند.جانشین‌آن در تقویت نیروى جنسى شقاقل و حب المحلب است.

منبع: معارف گیاهی 3

برچسب ها: نیروی جنسی ، سفلیس ، درخت كاج نوئل‌ - حب الصنوبر - درد گلو - جراحت ریه - ناراحتی های کب ،
 
آپلود عکس


script language=